clubstation VERON
afdeling Walcheren

COTA 2018

Weekend met een zonnetje

In het weekend van 10 en 11 maart vond het jaarlijkse Camping On The Air Weekend weer plaats, wederom onder de bezielende leiding van Jan PA3BKZ. Ook de locatie was weer dezelfde, n.l. de bij menige radiozendamateur zo geliefde mini-camping Buitenhof te Lewedorp. Hoewel, mini-camping is wellicht niet meer het juiste woord want er is recent een nieuw veld gerealiseerd waardoor het aantal plaatsen ongeveer verdubbeld is.

SOTA-beams balun

Maar wij kwamen natuurlijk voor de kantine, die een geheel weekend plaats deed als shack annex verblijfsruimte. Als vaste deelnemers waren Jan PA3BKZ, Wim PA0WDZ, Dan PA1FZH en Wijnand PA3HFJ van de partij. En na enige jaren van afwezigheid was ook Olav PA0HYY er weer bij! Hij was overigens niet alleen want hij kwam in een mooie Land Rover Series 3 en dat schept natuurlijk meteen een extra band. Iets later kwam Robert PA3GEO ook de camping op gereden. Hij had uiteraard enige dispensatie gezien de grote reisafstand vanuit Rilland :-). De normaal ook bij dag-en-dauw aanwezige Karin PD0KM had zaterdag een goed excuus, zij was met Adrie PA3BWS naar de jaarlijkse RQM-dag van het QSL-bureau. Rond het avondeten kwam zij met de gebruikelijke “afhaal-chinese maaltijd” de toch al niet slechte sfeer nog verder verhogen. Het lekkere biertje zal daarvast ook nog aan hebben bijgedragen, de nootjes zouden overigens later volgen.

Karin, PD0KM in actie

Opsomming

Meerdere amateurs wisten de camping zaterdag en/of zondag ook te vinden. Er werd dus weer van alles ondernomen, hier volgt een niet-limitatieve opsomming:

En daar waar we wat zijn vergeten op te noemen leveren de foto’s in het Fotoboek nog soelaas. We hebben weer genoten van onze radio-actieve tijd op de camping, begin juni zijn we er weer voor de Velddagen, de plaatsen zijn reeds besproken!