clubstation VERON
afdeling Walcheren

DARES oefening 21-02-2008

Nadat de minister van BZK in september 2007 DARES erkende, was het aan de individuele DARES afdelingen om afspraken te maken met de betreffende veiligheidsregio's over samenwerking.

In Zeeland resulteerde dit eind januari 2008 in een gesprek tussen DARES Zeeland (PA0ULT en PA1FZH) en het hoofd van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ).
Het gesprek verliep erg positief en in dit gesprek tussen de VRZ en DARES Zeeland zijn een aantal mogelijkheden benoemd die de komende maanden worden onderzocht op bruikbaarheid en eventuele concretisering. Wel is al afgesproken dat inzet van DARES in geval van nood verloopt via de “officier van dienst Meldkamer”( OVDM). Hiertoe is een exemplaar van het DARES Zeeland handboek ter beschikking gesteld van de OVDM. Tevens is afgesproken dat DARES nog een keer een toelichting zal geven aan de centralisten en de OVDM.

Een oud gezegde luidt: “je moet het ijzer smeden als het heet is” en hiervan werd meteen gebruik gemaakt door voor de geplande communicatieoefening op 21 februari de Centrale Post op te stellen in het gebouw van de VRZ. Aangezien het analoge net niet meer in gebruik is, konden we gebruik maken van een nog aanwezige 4 dB vertical voor 167 MHz op ca. 20 meter hoogte. De SWR zat ergens tussen 1,8 en 2 maar de ruim 20 meter RG213 dempte zoveel dat de set er niet al teveel last van had.
Van tevoren werd in overleg met de beheerder C2000 getest of er geen wederzijdse beïnvloeding was het C2000 netwerk op 390 MHz en onze sets op 145 MHz. Dit gaf, zoals verwacht, geen problemen.

De voorbereidingen:
Op donderdag de 21e startte de oefening met een briefing voor de veldposten in de brandweerkazerne van Kamperland door PA0ULT terwijl PE1PTQ en PA1FZHde centrale post opstelden in het VRZ gebouw aan de Segeerssingel in Middelburg. (voor ingewijden: in het Actie Centrum van de Waarschuwings- en Verkenningsdienst, op dezelfde verdieping als de meldkamer)

                    

               

 

Na de briefing werden de volgende posten ingedeeld:

Post 1                     

Post 2                          

De oefening:
Het doel van deze avond, deze keer voorbereid door PAoULT, was drieledig; oefenen van de communicatieprotocollen, oefenen met de apparatuur en antennes en uiteraard (we blijven tenslotte radioamateurs) kijken hoe de verbindingen zouden verlopen.

Om met het laatste te beginnen: dat liep, zoals verwacht, goed. Alle stations op Noord Beveland hoorden elkaar Q5 en ook de verbindingen tussen de veldposten en de CP liepen goed.
De ontvangstkwaliteit van het C.P. station viel op Noord Beveland soms tegen;
Op de locatie Kats was b.v. de veldpost eerst nabij het dorp ingericht en moest worden verplaatst naar het sluizencomplex om voldoende ontvangstkwaliteit te hebben van C.P. en omgekeerd. Mogelijk speelde de door C.P. gebruikte 167 MHz antenne hierbij toch een nadelige rol.

Tijdens de oefening kwam de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland nog even op de CP kijken. Hij was onder de indruk van de mogelijkheden en heeft aangegeven dat permanente plaatsing van een dualband antenne voor 2 en 70 in de toekomst tot de mogelijkheden behoort!

Als set op de CP werden afwisselend de CQM 6000 (10 watt) en de Yaesu FT-817 (5 watt, maar met een S-meter) gebruikt, aangesloten op de 167 MHz antenne. Op de veldposten varieerden de sets van portofoons met 2 – 5 watt tot de CQM 6000 (met 10 watt), allen aangesloten op de Popovic antenne op de 6 meter DARES mast.

Het oefenen van de communicatieprotocollen was duidelijk iets wat, zeker voor de nieuwe DARES leden, niet vóór zijn tijd was. Herhaling blijft noodzakelijk.
Het oefenen met het gebruik van de apparatuur, antennes en alles wat daarmee samenhangt, was duidelijk noodzakelijk. Het ene station klapte nonchalant de aluminium koffer open en had het station binnen 5 minuten in de lucht, terwijl het andere station na 8 minuten “gordiaanse kluwen ontwarren” er achter kwam dat zowel het voedingssnoer als het antenneverloopstekkertje nog in de shack lagen. 
Oorspronkelijk waren er 6 locaties op de kaart van Noord Beveland gezet, maar 2 posten moesten noodgedwongen komen te vervallen vanwege de afmeldingen van enkele deelnemers.

De weersomstandigheden waren voor de tijd van het jaar niet direct ongunstig te noemen, er stond een stevig briesje uit zuidwestelijke richting en met de ongeveer 5 graden Celsius was het nog redelijk vertoeven voor de 4 aanwezige veldposten op het Zeeuwse eiland.

Voor PE1PTQ en PA1FZH was het afzien met Cappuccino en Wiener Melange uit de koffieautomaat bij de meldkamer.

               

     

 

Leerpunten:
Tijdens de debriefing o.l.v. PA1IJF kwamen de volgende punten naar voren: