clubstation VERON
afdeling Walcheren

Lighthouseweekend 2014

 

Sinds het jaar 1998 doen de drie gezamenlijke afdelingen op Walcheren al mee aan het Lighthouse weekend. Door omstandigheden hebben we twee keer niet meegedaan, zodat we dit jaar alweer voor de 14e keer deelnamen in dit internationale evenement.

Leo, PA0ULT zorgde, zoals alle voorgaande jaren, weer voor de toestemming van Rijkswaterstaat voor het mogen gebruiken van de beide vuurtorens in Westkapelle en het WAT assisteerde, ook zoals in voorgaande jaren, met het opstellen van het rooster.
Vakantieroostertechnisch kwam alles redelijk uit zodat we voldoende mensen hadden om in ieder geval op de zaterdag de beide torens te bemensen (M/V), ondanks het feit dat een aantal van onze vaste operators afwezig waren door vakantie, familieaangelegenheden en QRL.

Het verkrijgen van de toestemming en het aanvragen van de speciaal call PH6WAL, verliep zonder problemen, maar het daadwerkelijk in handen krijgen van de sleutels zorgde, door interne reorganisaties binnen RWS, even voor wat onzekere momenten.
Het WAT was al volop bezig met het opstellen van “plan B” toen, dankzij het improvisatietalent van Leo, de sleutels letterlijk op de laatste dag beschikbaar kwamen. Bij deze willen we RWS bedanken voor het feit dat we altijd echt in de torens mogen zitten (dit in tegenstelling tot vele andere Lighthouse stations, die buiten de toren zitten)

Op zaterdag 16 augustus begon om 09:00 de opbouw.
Bij de hoge toren werd de vertrouwde ZS6BKW omhoog gehesen door Leo, PA0ULT; Jacques, PA3FKY, Menno, PC4C en Dan, PA1FZH.
Met de ervaring van de voorgaande jaren, was de borgschroef in het vierde raampje snel verwijderd en hing de ZS6BKW binnen een zucht (vloeken was hier niet nodig).
Een interessant detail hierbij was dat voor het bevestigen van de antenne, volledig kon worden vert(r)ouwd op de schiemanskwaliteiten van het hoofd van het WAT. Op de lage toren, waar een ander lid van het WAT rondliep, was dat wel degelijk anders en viel men terug op M10 draadeinden en 6,4 mm dikke stalen beugels.
De shack werd weer comfortabel op de begane grond ingericht.
Om 10:00 stonden de eerste HF verbindingen al in het log en om 19:00 stond de teller op 135 verbindingen. De crew op de hoge toren bestond uit Leo, PA0ULT; Jacques, PA3FKY; Dan, PA1FZH; Erik, PD7M; Wijnand, PA3HFJ en Karin, PD0KM. Van de beide laatste operators lag het QSO gehalte erg hoog; in 4 uur logden zij 80 verbindingen.
Omdat rond 19:00 de torenbeklimmingen voor het publiek begonnen, zijn we netjes weggegaan om het struikelgevaar enerzijds en het van de tafel trekken van de set anderzijds, te voorkomen.

Maar op de lage toren zat men ook niet stil.
Hier werd de opbouw uitgevoerd door Cor, PE1PTQ; Wim, PA0WDZ; Frank, PE1EWR; Rinus, PA2MDL en Menno, PC4C.
Als we even voorbij gaan aan het al dan niet gebruiken van de eerder besproken beugels, dan kunnen we wel concluderen dat de mast met de M² antenne van Frank voor 6 meter en de mast met de dualband DK7ZB antenne van Wim voor 2 / 70 keurig stonden. Als hoofd van het WAT kun je niets anders concluderen. Er was zelfs rubber strip aangebracht om de verf niet te beschadigen, iets wat met touw niet nodig is, maar dit terzijde.

Had de 6 meter band tijdens de braderie in Oost Souburg nog voor een welkome verrassing gezorgd, nu was de band dood en besloten we, mede gezien de verwachtte windkracht, de antenne weer te laten zakken.

Het bevestigen van de FD-4 antenne voor HF was een ander verhaal. Sommige mensen nemen het begrip draadloos wat te letterlijk en zodoende ontbrak de coax, dewelke een essentieel onderdeel blijkt te zijn in het transporteren van hoogfrequente signalen vanaf antenne naar set en vice versa. Gelukkig lag er in de FZH-VC nog een extra rol, zodat ook dit probleem werd opgelost voordat het als een probleem kon worden gekenmerkt.
Een soortgelijke omstandigheid deed zich trouwens ook voor bij het aansluiten van de rotor voor 2/70. Ook hier ontbrak er een stukje draad (of lag de operating positie gewoon wat slecht ten opzichte van het eind van de rotorkabel). Doordat Wim, PA0WDZ voldoende WAT tarief nuttigt, was ook zijn improvisatietalent voldoende om met behulp van alleen rode en zwarte kabel, een kabel met 4 kleuren te verlengen. Soms is het makkelijk als je kleurenblind bent!

Cor, PE1PTQ maakte gebruik van de gelegenheid om de nieuwe PTQ-VC voor te stellen aan het grote publiek. Een waarlijk zeer mooie toevoeging aan het zendamateur wagenpark wat een steeds prominentere plaats krijgt op 's Heeren Wegen. De goede lezer begrijpt dat Cor nog niet helemaal toe is aan een echte Landrover, maar met een Landdinges komt hij aardig in de buurt. Door het WAT is ter plaatse al gebrainstormd waar de accu's, operating tafel en natuurlijk de gaten moeten komen. We gaan zeker meer zien en horen van deze nieuwe aanwinst met een 6 cilinder diesel en een 6” verhoogd onderstel.

Door Menno, PC4C, werd, op verzoek van velen, een demo gegeven hoe je met behulp van de befaamde PP175 connector snel, makkelijk en veilig een 25 mm² verbinding legt tussen de accu's van de FZH-VC en de WDZ-VC. Jumpstarten wordt op deze manier een feest!  Dat de aanwezigen erg onder de indruk waren over deze ingenieuze constructie, moge duidelijk blijken uit de talloze gravures die op dat moment door menigeen werden gemaakt.

Maar er werden natuurlijk ook verbindingen gemaakt vanuit de lage toren.
Adri, PA3BWS; Piet, PA0CWF en Rens, PA11IJF zorgden voor ruim 50 HF CW verbindingen.
Wim, PA0WDZ en Frank, PE1EWR zorgden voor in totaal 43 verbindingen op 2 meter FM / SSB en Wim maakte zelfs nog 1 verbinding op 4 meter.

Tegen zessen werd de HF antenne naar beneden gehaald i.v.m. mogelijk vandalisme en werd ook de lage toren afgesloten.
Op zondagmorgen hebben Frank en Dan de 2 meter SSB zondagochtendronde vanuit de lage toren gedaan. Zonder voorversterkers en zonder ruis geeft dit toch weer een heel ander beeld dan vanuit de vertrouwde shack thuis. Ook dit is de -E- van VERON. Niet onopgemerkt mag blijven dat de door Wim, PA0WDZ, gebouwde dualband antenne zowel op 2 meter als op 70 cm een SWR van 1:1 heeft. Hulde!

Om 12:00 hadden we inmiddels bezoek gekregen van Rens, PA1IJF; Leo, PA0ULT en Ben, PD1MRZ.
Als je het over een kooi van Faraday hebt, wat binnen een stalen toren toch wel gesteld kan worden, dan is het toch leuk om te zien dat je binnen die zelfde toren toch 3G ontvangst hebt op je smartphone. En juist dit fenomeen stelde ons in staat om via een weer-app te zien dat het in de loop van de middag alleen nog maar slechter weer zou worden en de getoonde windkracht 6-7 zeker niet af zou nemen.
Daarom hebben we om 13:00 de 2/70 antenne naar beneden gehaald. Dit was, met vereende krachten, een Bahco en een Leatherman tool , binnen 10 minuten gebeurd.

Voor temperatuur heb je de zogenaamde “wind-chill” factor oftewel de gevoelstemperatuur bij lage temperatuur en hoge windsnelheid. Voor windsnelheden is er geen “psychische windkracht”, maar anders was deze zeker wel hoog geweest, als je op 20 meter boven NAP in de gierende wind op een smal bordes staat met een mast van 4 meter in je handen. Op zo'n moment ben je blij dat Wim alleen de compacte antenne in de mast had gezet en niet een 14 elements antenne.

Peter, PD0SDQ, kwam ook nog even langs en kon nog net helpen om alles in de diverse auto's te leggen en om 15:00 zat iedereen weer thuis achter een warm bakje koffie.

Dankzij de moderne technieken, is er gelogd op 3 (stand-alone) laptops. Door Piet, PAPSD is speciaal voor dit doel een netbook geschonken, welke ook dankbaar is ingezet. Een elektronisch log stelt Cor, PE11PTQ, in staat om, net als voorgaande jaren, de QSL afhandeling op een snelle wijze te laten verlopen.

We hebben weer een leuk evenement gehad en hopelijk ook weer een aantal mensen aan een verbinding met PH6WAL voor de lage toren (NL0018) en PI4WAL/LGT voor de hoge toren (NL 0017) kunnen helpen.

Hopelijk kunnen we in 2015 (ons 15 jarig lustrum !!) ook weer een uitgebreide ploeg op de been brengen.

Namens de organisatie en alle operators, 

Dan, PA1FZH