clubstation VERON
afdeling Walcheren

Overhandiging apparatuur aan de Mercuur

Hr. Ms. Onverschrokken (M886, A856) was een Nederlandse oceaanmijnenveger van de Onversaagdklasse, in 1953 gebouwd door de Amerikaanse scheepswerf Peterson Builders Inc. uit Sturgeon Bay. De schepen van de Onversaagdklasse waren in de Verenigde Staten gebouwde mijnenvegers van de Aggressiveklasse. Na de uitdienstneming in 1973 werd het schip verbouwd tot torpedowerkschip en hernoemd tot Hr. Ms. Mercuur.
In 1987 stopte ook die taak. Na wat omzwervingen kwam het schip in 2017 naar Vlissingen, waar het ligt afgemeerd naast het Dokje van Perry. Op dit moment zijn vrijwilligers volop bezig met het restaureren van het schip om het weer open te kunnen stellen als museumschip.

Bij een bezoek aan het schip begin januari kwam de vraag of we als radiozendamateurs mee wilden denken over de inrichting van de radiohut en de radiowerkplaats.

Een oproep in de Delta Loep van februari 2019 leidde tot een hoop reacties:

Op zaterdag 6 april werden de spullen overhandigd aan de secretaris van de Mercuur door Kees, PA2CHM en Dan, PA1FZH namens alle gulle gevers.

Men was er erg blij mee. Nu zijn de diverse ruimten nog in de restauratiefase maar zodra ze klaar zijn, dan komen alle geschonken zaken daar waar ze thuis horen.
De seinsleutels met de sounders komen in twee verschillende ruimten waardoor de bezoekers een boodschap in CW naar elkaar kunnen seinen.

Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om een keer een special event station aan boord op te zetten en dat vond men een geweldig idee.

We hebben de toezegging gekregen dat we als zendamateurs op Walcheren een keer een gratis rondleiding krijgen. De datum zullen we nog plannen.