clubstation VERON
afdeling Walcheren

SAQ 2019

Een ervaring rijker en een illusie armer

De ontvangst van SAQ op 24 oktober 2019

Goed voorbeeld doet goed volgen, is een uitspraak die niet alleen in Nederland maar zeker ook in Zeeland navolging vindt. Na de geslaagde luistertests van de Zweedse machinezender SAQ in december 2018 en juni 2019 sloeg de bouwlust bij menigeen toe. Dit leidde niet alleen tot de bouw van diverse LF converters volgens het ontwerp van Funk Amateur maar ook tot het opgraven van oude Elektuur converters.
Tevens werden de welbekende PA0RDT miniwhip actieve antennes verkregen en werd er een actieve antenne volgens het PA0RDT model nagebouwd.

Hoewel je natuurlijk op ieder moment van de dag kunt luisteren naar de diverse lange golf bakens, is de ontvangst van SAQ toch wel verheven tot een gezamenlijke activiteit.
Dus toen via een mededeling in de VRZA mailinglist bekend werd dat SAQ op 24 oktober 2019 om 19:00 CET onverwacht ook een keer zou uitzenden op 17,2 kHz, was dit voor een aantal amateurs DE gelegenheid om af te reizen naar Oranjeplaat om daar hun nieuw gebouwde of verkregen materialen te testen cq te vergelijken.

Zou kon het gebeuren dat op 24 oktober in het donker op Oranjeplaat de volgende opstellingen werden opgetuigd:

Vanaf 18:45 gebeurde het volgende:

Dit leidde vanaf 19:00 tot de volgende handelingen:

Al snel leidde dit tot de volgende conclusies:

Om 19:15 gaf Huib het verlossende antwoord: op de live-stream via Internet was te zien dat de bemanning van het zendstation SAQ vertwijfeld op knoppen drukten, aan schakelhendels trok en moeilijk keek. Daarna werd de live-stream gestopt.
Ook op de diverse digitale amateur media werd duidelijk dat vanwege technische problemen, er vanavond geen uitzending meer plaats zou vinden.

Maar:

In ieder geval zijn we klaar voor de volgende uitzending op “Christmas Eve”. Uiteraard houden we jullie via de diverse media op de hoogte van het exacte tijdstip van uitzenden.

73, PA3HFJ, PA2KM, PA3GEO, PA0INA en PA1FZH