clubstation VERON
afdeling Walcheren

Time Challenge Hike 2007

Evaluatie Time Challenge Hike 2007
De organisatie is in handen van DARES Walcheren - Noord Beveland

 

De Time Challenge Hike 2007 vond plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2007.
De volgende DARES medewerkers werkten mee aan dit evenement:

Het doel van de oefening was het opzetten van een radionetwerk voor een lange periode. Tevens het gebruiken van de logformulieren en het toepassen van de procedures en protocollen. De organisatie van de Time Challenge Hike was in handen van scouting Oudenbosch. De organisatoren waren, Floris, Dennis en Jeroen.

Primair is gebruik gemaakt van 2m FM apparatuur. De antennes stonden op een hoogte van 2,5 tot 9 meter. Het terrein was 85% bebossing. Regen beïnvloede de mate van bereikbaarheid duidelijk. De grootste afstand die overbrugd moest worden was 9 km. (van post 3 naar post 11).

Voor aanvang van de oefening voor DARES werd de briefing gehouden. Hierin werd door Rens, PA1IJF de laatste details voor de vrijdag bekendgemaakt.

vlnr: Cor, PE1PTQ; Hugo, PA5PHO; Dan, PA1FZH en Frank, PE1EWR.     vlnr: Floris; Rens, PA1IJF met QRP Emma en Will, PE1OPM.

Op vrijdagavond was Centrale Post (verder CP genoemd) vanuit post 3 bezet van 19.00 uur tot 01.00 uur. Cor en Dan bemanden post 1 in een buitenwijk van Bergen op Zoom. Gezien hun vertrouwd uiterlijk werden door de buurtbewoners direct het kenteken van de FZH VC genoteerd. Frank en Hugo stonden op post 2.

Post 1 in een buitenwijk van Bergen op Zoom. Cor, PE1PTQ kijkt bezorgd toe hoe Dan, PA1FZH in rook is opgegaan in de roetzwarte duisternis.      Kaart met daarop de posten van dag 1     Kaart met daarop de posten van dag 2

Diezelfde avond is er na de afloop van de eerste avond een debriefing gehouden. De verbeterpunten die vrijdag naar voor zijn gekomen, zijn direct doorgevoerd in het vervolg van de oefening op zaterdag.

De organisatie van de TC2007 verzorgde op vrijdagavond een tent voor de Centrale Post aan de zuidkant van het vliegveld van Woensdrecht, compleet met schraag tafels. Voor stoelen moesten we zelf zorgen. Na afloop van het eerste deel van de oefening op vrijdag was er een tent ingeruimd voor de overnachting van de DARES medewerkers. De belangstelling voor de TC2007 was zelfs zo groot, dat er om 02.00 uur een bezoek werd gebracht door politie, marechaussee en luchtmachtbewaking.

Zaterdagmorgen erg vroeg was er voor iedereen een ontbijtje met een eitje verzorgd door de TC2007 organisatie.

Hongerig staan de eerste al te wachten op het ontbijt. Iedereen blij met een ei?     Het is gelukkig niet allemaal koek en ei.     Post 3, de meesten liggen nog te slapen. Sommigen zijn er vroeg bij en kunnen niet wachten of .......

Op zaterdag was de CP vanuit post 11 bezet van 08.00 uur tot 20.00 uur. Vanuit de CP werden de veldposten 4 t/m 8 in volgorde bemand. De verplaatsing van mensen en materiaal ging per auto. Alle posten waren goed bereikbaar. De locaties waren exact bekend op de CP doormiddel van het RD grid en graden-minuten-seconden notatie. Handig voor de GPS-sers en de TOMTOM-mers onder de DARES crew.

Peter, PE1DCD met een groep scouts die net aan de post aankomen. Mike, PA7XG kijkt toe.     Will, PE1OPM, Henk, PA5HJ en Frank, PE1EWR in de commandotent op post 11

Hier was het allemaal om te doen: Het doorgeven van de doorkomtijden van de scoutingteams. Ook werden bijzonderheden van de teams aan de TC2007 organisatie op CP doorgegeven.

Het blijkt dat je als DARES medewerker volledig wordt gezien als steun en als rots in de branding als je op een post willekeurig wordt omarmd door een dames-scout. Uitspraken als: We hebben jullie gemist” en “We willen niemand anders” werden op grote afstand gehoord.
De afstand tussen posten 7 en 8 moest worden overbrugd met een 80 meter vossenjacht ontvanger. Na een spoedcursus peilen werd de weg naar de vos snel gevonden.
Ondanks de grondige voorbereiding door de scoutingorganisatie is de TC2007 om 20.00 uur stilgelegd. De posten 9, 10 en 11 zijn helaas niet opgesteld en gebruikt.
Onder leiding van Will, PE1OPM werd zowel vrijdagavond als zaterdag vanaf de CP de berichtgevingen op professionele wijze verzorgd. Op de achtergrond ziet u nog de hof-fotograaf van het weekend, Hans PA5082.

Will, PE1OPM achter de microfoon in de commandopost.     Met eenvoudige middelen kun je veel doen. DARESset op de commandopost

De DARES organisator van het TC weekend viel het op dat in de tweede helft van de middag de informatie vanaf CP wat brokkelig begon te klinken.
Na een vraag aan CP hoe lang Will wel niet actief was op CP, werd Will na 8 lange uren met extra zuurstof afgevoerd naar post 8 om daar af te kunnen koelen. Beste druk al die tijd achter de microfoon……in je eentje.

Evaluatie op de parkeerplaats te Hoogerheide.

Direct na afloop hebben de DARES medewerkers nagepraat over het verloop van de complete oefening. Dit resulteerde in onderstaande evaluatielijst.
Iedereen heeft het nut ingezien in de deelname aan TC2007.

Het was een eerste samenwerking tussen leden van diverse DARES groepen. De afdelingen Walcheren – Noord Beveland, West-Brabant west, Zuid Holland zuid waren vertegenwoordigd.

In totaal is de Centrale Post 17 uur actief geweest verdeeld over twee dagen. Er zijn in totaal 151 berichten verzonden.
Ruim 39% van de berichten waren dienstmededelingen en 61% van de berichten waren voor de organisatie van de TC2007.

Op dag twee werd het terrein van scouting Putte beschikbaar gesteld. Naast het gebouw werden twee tenten opgezet. Eén voor de organisatoren van de TC2007 en de ander voor Centrale Post. Voor de CP tent werd de 9 meter hoge mast geplaatst.

Ik dank Hans, PA5082, Mike, PA7XG, Hugo PA5PHO en Dan PA1FZH voor het beschikbaar stellen van de foto ‘s.

 

De volgende opmerkingen werden geplaatst:

Opmerking:

Tip:

Aktie:

Verbindingstechnisch was alles o.k

Maak gebruik van één eenduidig coördinatenstelsel

Bekijken RDM of graden, minuten, seconden gerelateerd aan bruikbaarheid van een TomTom

Afwezigheid planbord groot is een groot gemis

Vaker oefeningen m.b.t. berichtenverkeer

De opmerking opnemen in de voorbereiding

Alternatief planbord toepassen. Bv een versie op papier

Bezetting van de posten beter afstemmen met scoutingorganisatie. Dit voorkomt wachttijden

Betere communicatie tussen DARES en scouting
Beide organisaties onderbrengen in één tent of ruimte

Berichten van de organisatie op schrift a.u.b.
Het beëindigen van een post gaat op verzoek van de CP

Het opbreken van een post opnemen in protocollen
Ieder uur identificatie, radiocheck én de procedure beschreven in het handboek

Handboek aanpassen

Als de bemanning van CP wijzigt, dit ook doorgeven aan de posten en laten bevestigen

Regelmatig aflossing van de CP bemanning

Wijzigen handboek

Dit was een serieuze oefening, Scouting was ook serieus
Er ontbrak een inpraatstation

Maak tijdig de inpraatfrequentie bekend

Opnemen in mailing bij de voorbereiding

De berichten van de derde partij op A5 logformulier

A5 logformulieren aan derde partij uitreiken

 

Er werd gewerkt met een strakke berichtgeving
Er was parallel berichtenverkeer;

per telefoon door de scouts en per radio door DARES. dit wekt verwarring bij de postmedewerkers

De derde partij zorgt voor een eenduidige berichtgeving

De informatieinhoud per telefoon moet anders zijn dan via de radio.

 

Goede oefening. Met militaire discipline uitgevoerd

In het vervolg actief het veiligheidshandboek toepassen

Het veiligheidshandboek zal tijdens de oefening vanuit CP onder de aandacht worden gebracht

 

Maak onderscheid tussen “dienstmededelingen” en “bericht” voor de derde partij”

Handboek aanpassen

Zorg voor een aflosrooster voor de bemanning van de CP

 

Het aflosrooster opnemen in de voorbereiding

Rens, PA1IJF