clubstation VERON
afdeling Walcheren

Slimme meters

Binnen de afdeling Walcheren van de VERON ontstond enige ongerustheid naar aanleiding van publicaties dat energiebedrijf Delta de elektriciteits en gasmeters gaat vervangen door zgn “slimme” meters. Deze “slimme” meters  maken het  onder andere mogelijke dat meterstanden elektronisch worden doorgegeven  aan een centrale post. Met name dit elektronisch doorgeven van data en de mogelijke gevolgen hiervan voor de ontvangst van aan de zendamateurs toegewezen frequenties gaf  aanleiding om de EMC-EMF commissie van de VERON hierbij te betrekken.

Uiteindelijk leidde dit tot een informatie avond verzorgt door Delta op 16 april 2008. Tijdens die avond waren aanwezig diverse leden van de afd. Walcheren en van de afdeling Vlissingen van de VERON, twee leden Willem van Gaalen en Tom Verhoef van de EMC-EMF Commissie van de VERON en enkele leden van de VRZA.

Van Delta waren twee technici en een voorlichter aanwezig.

 

Iedereen werd allerhartelijkst ontvangen door de voorlichter. De meeting vond plaats in de Delta testruimte. Hier waren diverse test-opstellingen te zien met verschillende merken en type's meters alsmede de vier verschillende opties voor data-overdracht.

Allereerst kregen we een inleiding omtrent het hoe en waarom van "slimme" energie-meters. Het blijkt dat de overheid de energiebedrijven de verplichting opgelegd heeft om tenminste het electriciteits- en gas-verbruik op afstand afleesbaar te maken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de netwerk-beheerders. De bedoeling van deze maatregel is om:

Delta levert elektra en gas; deze meters zullen in ieder geval vervangen gaan worden. Waterbedrijf Evides verzorgt de levering van water in Zeeland. De verplichte invoering van slimme meters geldt alleen voor elektriciteit en gas, niet voor water. Maar Delta en Waterbedrijf Evides zijn met elkaar in overleg om ook de watermeter te vervangen, dit maakt het project in Zeeland uniek.

In de meeste gevallen zal de electra-meter ook gebruikt worden als lokale data-opslag voor tenminste 10 dagen verbruik van zowel electra, gas als water. Deze data-unit kan dan regelmatig op vier verschillende manieren door de netwerkbeheerder uitgelezen worden:

In sommige gevallen zal ook de communicatie tussen een meter en de lokale data-opslag plaatsvinden op draadloze wijze, dit i.v.m. de onderlinge afstand.

     

De gezamelijke meetgegevens worden in het dichtst bijzijnde transformator-station verzameld en via een internet-verbinding doorgestuurd naar de centrale database, die op zijn beurt benaderd wordt door de verschillende energie-leveranciers voor o.a. fakturatie doeleinden etc.

De data-communicatie via het lichtnet (PLC) was de aanleiding tot bezorgdheid van de leden van afd. Walcheren, met in het achterhoofd het hoge stoorniveau tijdens de testen met PLC-internet gebruik. Uit de toelichting van Tom, de meetopstelling ter plaatse en extra info van de Delta technici bleek dat voor deze bezorgdheid geen reden is. Deze data-communicatie vindt laag-frequent plaats en als de meter zich gedraagt conform de EN-norm onstaan er boven 200 kHz geen storingen.
Eén en ander is ook niet vergelijkbaar met het gebruik van internet-PLC waarbij er snelle en continue data-communicatie mogelijk moet zijn. Dit levert een veel groter bandbreedte gebruik op met hogere signalen waardoor er een sterke breedbandige HF-storing optreedt.

Iets anders is de storing die de netwerk-beheerder zelf kan ondervinden van allerei voorkomende geschakelde voedingen en lichtnetfilters. Als voorbeeld werd een kleine UPS voor een computer-server getoond, waarvan de filtering van de inwendige geschakelde voeding, data-communicatie in een groot deel van het net onmogelijk maakte.

Al met al was het een leerzame, vruchtbare en prettige bijeenkomst met een zeer open karakter.

Willem van Gaalen, PA0WJG en  Tom Verhoef, PE1CAT