clubstation VERON
afdeling Walcheren

Velddag 2006

Bij het opstellen van het jaarprogramma staat de velddag altijd als eerste op het lijstje met favorieten. En als dan de donkere dagen van de winter plaats gaan maken voor de lange zomerdagen, dan begint het WAT bloed te kriebelen.
Dit jaar hadden we een meevaller; door het Pinksterweekend zouden we een dagje meer hebben. Het plaatsen van een oproep in de Delta Loep en op de homepage was nog het makkelijkste. Vervolgens heel voorzichtig bij boer Dekker informeren of er nog plaatsjes vrij waren waar het Walcheren Antenne Team in volle glorie haar tenten cq Zambezi kon opslaan was ook nog wel te doen.
Maar toen kwam het moeilijkste; het vinden van het befaamde velddagproject. Dit fenomeen is inmiddels alweer jaren een regelrechte traditie; op de velddag wordt vanaf niets een antenne opgebouwd.
Het WAT stelt uiteraard hoge eisen aan ontwerp, specificaties en reproduceerbaarheid, maar ook de verkrijgbaarheid van onderdelen via het “tertiaire arbeidsvoorwaardencircuit” staat hoog op de prioriteitenlijst.
Zoals de gehele natuur in evenwicht is, zo ook kwam net op tijd de verlossing: Eric, PD1AEB en Johan, PD4JWA hadden een zogenaamde EH antenne gebouwd en na een zorgvuldige bestudering door het WAT werd unaniem besloten dat dit het velddagproject 2006 zou gaan worden.

Kilo's materiaal werden uit schuren en van zolders maar voornamelijk van werkgevers verzameld en er dienden serieuze vervoersschema's te worden opgesteld om alles in één keer rijden naar de minicamping te krijgen.

En hier begint ons verhaal van hoe ook dit jaar de velddag weer een succes werd.
De vaste amateurs als PE1PGB en PE1NPX waren natuurlijk al aanwezig, maar op vrijdagmiddag arriveerden ook PE1MWB met XYL en met de komst van tweederde van het WAT in de personen van Rens “face” IJF en Dan “hannibal” FZH kon het niet meer stuk.

Een droevig moment diende zich aan toen Rens zijn tent wilde opzetten en het doek van de buitentent na 20 trouwe jaren de geest gaf. De emotionele waarde van de tent, die Rens al op zoveel hoogtepunten had vergezeld, is natuurlijk enorm hoog. Gelukkig was er de beroemde Ducktape aanwezig om de actie ”help Rens de nacht door” in goede banen te leiden.

Zaterdagochtend barstte het antennegeweld los.
Voor een willekeurige minicampingklant zou een gelijkenis met het bekende TV programma “Scrap Heap” voor de hand liggen, maar hier werd antennebouw bedreven op topniveau.

Dit was ook het juiste moment om de net gereedgekomen HF antenne analyser van VK5JST eerst met groot vertoon aan Robert, PA3GEO, te overhandigen en hem vervolgens direct in te zetten in een “field test”.

Als eerste werd de uitvoering voor 20 meter gebouwd en dit was direct een succes. Niet alleen werd de vereiste lage SWR bereikt, maar er werd zelfs direct een Nederlands station in den vreemde mee gewerkt (PA7ZEE/mm) die juiste de haven van het engelse Grimsby binnenliep.

Rinus, PA3APV, had een “Bazooka” verticale antenne meegebracht. Deze werd uiteraard ook opgezet en vergeleken, maar ieder voordeel heeft zijn nadeel en in dit geval moest de breedbandigheid van 160 – 6 meter het afleggen tegen de ontvangstprestaties.

Nu is het aantal jaren antenne-ervaring binnen de afdeling WAL niet meer te tellen. Zo'n ervaring is natuurlijk prachtig, maar helaas heerst er dan ook een gezonde partij scepsis. Zo kon het voorkomen dat er personen waren die de werking van de EH antenne in twijfel durfden te trekken. Als ware pioniers hebben Rens en Dan moeten vechten om de laatste twijfelaars over de streep te trekken. Hier misten we duidelijk de aanwezigheid van Olav, PA0HYY, die altijd als antennejurist het verlossende SWR woord kan geven.
Gelukkig vonden we Rob, PA0RBO, bereid om zijn taak over te nemen. Gewapend met de K2 transceiver werd Rob achter in de FZH-VC geparkeerd teneinde het verschil tussen de EH antenne en de ZS6BKW antenne uit te vinden. En Rob keek,luisterde en zag dat het goed was.

Toen zelfs Jeroen, PE1MWB stil in een hoekje van het terrein zijn trouwe Delta Loep antenne voor 20 meter stond te verbranden, wisten we het zeker: De EH antenne heeft de toekomst.
Tussendoor werd ook nog door een aantal personen met Jan, SM/PA3BKZ, gewerkt op 20 meter. Zelfs met QRP was het signaal in SSB redelijk te nemen.

Op zaterdagavond kwam Cor, PE1PTQ, als mede WAT-lid ons morele bijstand verlenen. Helaas kon hij er vanwege het QRL niet verder bij zijn, maar zijn geest waarde rond het terrein. Vreemd trouwens, dat we dit jaar geen Copaslip of smeerolie nodig hadden!

Mocht er nog iemand gedacht hebben dat de medecampinggasten problemen zouden hebben met de diverse antennedraden danwel CW signalen, dan kon dit zaterdagavond direct ontzenuwd worden: het was weer voetbal en buiten het WAT zat iedereen gekluisterd rond de satellietschotel danwel Senseo machine (modern kamperen is afzien!)

Zondag is met succes de 15 meter uitvoering van de EH antenne gebouwd en uiteraard werkte ook deze direct. Zo is Rens nu de gelukkige bezitter van een bijna volledig uit PVC pijp bestaande antenne-installatie. Dat er een spontaan CW QSO volgde op 15 meter tussen de beide WAT QRP stations, mag evident zijn.

Op zondagavond is de Technoronde vanaf Lewedorp gedraaid en het hoeft geen toelichting wat het hoofdonderwerp was. Met 5 watt in de DARES dipool was het signaal goed te nemen op Walcheren.

Op maandag dachten Rens en Dan stil met een biertje en een zakje nootjes van hun succes te kunnen gaan genieten, maar toen waren de schapen over de dam, en ontstond er een ware stormloop op het overgebleven PVC en koperstrip. Het zal niet lang meer duren voordat op zondag de Oranjeplaat grijs ziet van de PVC (met hergebruikgarantie) en ook voor het Lighthouseweekend wordt de EH antenne al getipt.

Arie, PA0BOA, bracht de door hem gebouwde OCF antenne mee. Inderdaad staat deze antenne binnen zeer korte tijd en hij heeft hij op de hoge banden een kleine winst ten opzichte van de dipool. De ervaring van Arie op het gebied van balunconstructie bleek wel uit de zeer vlakke SWR binnen de diverse amateur-banden. Helaas waren de hogere banden redelijk stil, maar op de bakenronde op 21,150 MHz was het baken van OH2B op de OCF antenne harder dan op de EH antenne.

Moe maar voldaan werd maandagavond de Workmate opgeklapt en konden we terugzien op een goed weekend.
Uiteraard zullen de EH antennes nog op Oranjeplaat uitgebreid getest gaan worden.

Een goede afdelingsvelddag kan natuurlijk niet zonder belangstelling en gelukkig hadden we dat dit jaar in ruime mate.

Zo kwamen de volgende mensen op bezoek:

Tot ziens op de volgende buitenactiviteit